JS距离2022过年倒计时代码

JS距离2021过年倒计时代码,大概效果如下图,样式自行美化,这里就不分享样式了,只分享JS代码。

预览:

2022

157 天 9 时 7 分 42 秒

代码:

<div class="gn_box">
  <h1><center><font color=#E80017>2</font><font color=#D1002E>0</font><font color=#BA0045>2</font><font color=#A3005C>0</font><font
      color=#8C0073>年</font><font color=#75008A>-</font><font color=#5E00A1>新</font><font
      color=#4700B8>年</font><font color=#3000CF>倒</font><font color=#1900E6>计</font><font color=#0200FD>时</font>
  </center></h1>
  <center>
    <div id="CountMsg" class="HotDate">
      <span id="t_d">157 天</span>
      <span id="t_h">9 时</span>
      <span id="t_m">7 分</span>
      <span id="t_s">42 秒</span>
    </div>
  </center>
  <script type="text/javascript"> function getRTime() {
    var EndTime = new Date('2020/02/12 00:00:00');
    var NowTime = new Date();
    var t = EndTime.getTime() - NowTime.getTime();
    var d = Math.floor(t / 1000 / 60 / 60 / 24);
    var h = Math.floor(t / 1000 / 60 / 60 % 24);
    var m = Math.floor(t / 1000 / 60 % 60);
    var s = Math.floor(t / 1000 % 60);
    document.getElementById("t_d").innerHTML = d + " 天";
    document.getElementById("t_h").innerHTML = h + " 时";
    document.getElementById("t_m").innerHTML = m + " 分";
    document.getElementById("t_s").innerHTML = s + " 秒";
  }
  setInterval(getRTime, 1000);
  </script>
</div>

版权声明 1 本站名称:许天的小木屋
2 本站永久地址:https://www.ahap.cn
3 本文名称:JS距离2022过年倒计时代码
4 本文永久链接:https://www.ahap.cn/928.html
5 转载原文链接:
6 本篇文章由Ծ ̮ Ծ投稿,转载请注明出处:https://www.ahap.cn/928.html
7 本资源来源于互联网,安全性未知,使用前请自行甄别
8 本资源来源于互联网,如有侵权请及时联系我们,我们将在72小时内删除侵权内容!

发表评论

登录后才能评论

400-000-0000

在线咨询:在线咨询

发送邮件:xutian@ahap.cn

工作时间:周一至周五,9:30-15:20,节假日休息